Pages

Saturday, February 21, 2015

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၿငိမ္းခ်မ္းပါေစ

                                        ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၿငိမ္းခ်မ္းပါေစ

လြတ္လပ္ေရးသည္ ပထမ ၊ ဒီမိုကေရစီေရးသည္ ဒုတိယ
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမွာ အဖက္ဖက္ ယိုယြင္းလာေတာ့ သတိရ
ဒီမိုကေရစီရရိွေရး ... ဒို႔အေရး ၊ ျပည္သူေတြ ႐ြတ္တဲ့အခါ
ႀကိဳးတုတ္ခံရသူေတြၾကား အာဏာ တိုင္ဦးတမ္း ကစား
ေသြးသားကို တတားခင္းၿပီး ပိျပားေစ ေဘးတိုက္သြား ... ကနန္း ။

အေျခခံေတြ တည္ေဆာက္ေပးတယ္ ေျပာလိုက္
သက္တမ္းႏုပါေသးတယ္ ေျပာလိုက္
ဖြတ္ထြက္မွ တစ္ယုတ္မွန္းသိရတဲ့ ေလာက္ကိုင္ႏွယ္
ဘယ္ယိမ္း ညာျပန္နဲ႔ အရင္တစ္မ်ိဳး ခုတစ္မ်ိဳးေျပာင္း ... ကိုင္းပင္ ။

စာရင္းပိတ္ရင္ ကြက္တိပဲ ေစ်းသည္ႀကီး ဆန္နီ
ျမတ္တယ္ဆိုရင္း တိုင္းျပည္ဟာ လူမြဲျဖစ္ခဲ့ရ
ေၾကာရိုး စြမ္းအားရွင္ေတြမွာ လက္ၾကားယို ေခါင္းညိတ္ ... ပုတ္သင္ ။

အေနာက္ကိုပိတ္ၿပီး အေရွ႕ကိုဖိတ္ရင္း လက္ဝါးျခင္းရိုက္
သယံဇာတအေမြကို ထုစိပ္ခြဲေဝလိုက္
ဥပေဒကိုခ်ိတ္ပိတ္လို႔ အာဏာၿပီးေတာ့ ဥစၥာယက္တယ္ ... လိပ္ ။

တည့္တည့္ထိပါတယ္ ပညာေတြ ေျမမွာေမွာက္
နယ္လွည့္ပါးရိုက္ၿပီး Bullet နဲ႔ ေခၚမယ္
က်ဳပ္စီမံေပးမယ္ ေရာင္းပါ ေတာေအာ္ေတာင္ေအာ္ ... ႏြားသိုး ။

လူမ်ိဳးေရးလား ၊ ဘာသာတရားလား ၊ သမိုင္းလား
သြန္ ေမွာက္ ေဖ်ာက္ ၊ ယၾတာေတာ့ေဆာင္မယ္ ... ေခြးအ ။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မျမင္ရ မၾကားရလို႔ ေတာ္ေသးတာ။

ထႂကြ ေနပါတယ္ ။ စစ္အျမင္ရိွမွ သမၼတ ျဖစ္ႏိုင္မယ္
ႏိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသားတို႔ရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္က ေလထဲမွာ
ႏိုးၾကား ေနပါတယ္ ။ အျမတ္ထုတ္ဖို႔ ဘာ လုပ္ လုပ္
ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ ျပစ္ဒဏ္မရိွရ ၊ ေထာက္ပံ့ေၾကးပါေပးခဲ့
သနား တတ္ပါတယ္ ။ 
LDC ရဲ႕ ျပည္သူမ်ားကို
အိမ္ေဖာ္ လုပ္ခြင့္ျပဳ ၊ သုံးသိန္းေအာက္ ကန္ေတာ့ခံဝန္ထမ္းျဖစ္ေစ
ေဘးသင့္ရာ ကယ္ဆယ္လို႔ ေဖ်ာက္ဖ်က္မႈနဲ႔ တရားစြဲေပးခဲ့
သည္းခံ တတ္ပါတယ္ ။
 ႏိုင္ငံရဲ႕ စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ား
ဝမ္းကိုေဖာက္ ဦးေႏွာက္ဖဲ့ ၊ ပြဲစားခစာခ်ဳပ္နဲ႔ ေစတနာမ်ား
ေဝဖန္ခဲ့ပါတယ္ ။ မိန္႔ခြန္းစာရင္းထဲမွာ အရာရာျပည့္စုံ
အေႂကြမရိွေအာင္ အိပ္စြပ္ တိပ္ကပ္ ေငြစကၠဴမ်ားကို ေႁခြတာ
ဗူးေပါက္တာ သာမည ၊ ေရပါတာ အဓိက
ေထာက္ရႈခဲ့ပါတယ္ ။ ဥပေဒကဲ့သို႔ အမိန္႔တြဲမ်ား
ျပည္သူေတြခါးညႊတ္ဖို႔ တစ္ဖက္ပိတ္ျပတဲ့ စီဒီ
ဒုကၡသည္ စခန္းနဲ႔ အလွဴရွင္ေတြနဲ႔
ယေန႔ေခတ္သည္ ပညာေခတ္ လို႔ ကမာၻႀကီးက ေအာ္ေနခ်ိန္မွာ
ပညာေရး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွ ဘာအက်ိဳးအျမတ္မွ မရ
ပေဒသရာဇ္အေတြးအေခၚနဲ႔ ဒီမိုကေရစီကို မိတ္ဖြဲ႕
မျမင္ရ မၾကားရလို႔ ေတာ္ေသးတာ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၿငိမ္းခ်မ္းေနမွာပါ ။

ၿငိမ္းစိုးဦး
သိတတ္လို႔ တတ္သိၿပီး သတၱိေတြ တိုးပါေစ
ၿငိမ္းခ်မ္းမႈမ်ား စိုးမိုးလ်က္ ပညာျဖင့္ ဦးေဆာင္ႏိုင္ၾကပါေစ
( FEB 20 ; 2015 )

No comments:

Post a Comment